+ 48 608 300 832 klub@uksirina.pl

Coraz więcej zgłoszeń na Irina Cup!

Z przyjemnością możemy uzupełnić listę państw, z których gościć będziemy zawodniczki! Miło mi powitać na liście startowej dwa kolejne państwa: Egipt i Azerbejdżan! I am pleased to welcome two more countries present on our competition: Egypt and Azerbaijan are now on...

Irina Cup 2023 – to będą zawody! It will be the show!

Choć do zawodów pozostało nam jeszcze  dwa i pół miesiąca – już dzisiaj możemy zdradzić kilka szczegółów organizacyjnych. Do uczestnictwa w zawodach mamy już obecnie wpisanych ponad 200 zawodniczek! Obecne będą (mamy potwierdzone zgłoszenia uczestnictwa)...